ACED Traduceri Legalizate

Clienții sunt adesea derutați de numărul mare de termeni neclari care sunt utilizați în domeniul traducerilor oficiale, și chiar îi înțelegem. Traducerile pot fi notariale, certificate, autorizate sau legalizate. Este important de știut că, deși toți acești termeni descriu un proces de traducere asemănător, nu se substituie unul celuilalt: fiecare categorie are un scop și o utilitate diferită.

Să luăm ca exemplu o traducere legalizată:

Traducerile legalizate sunt foarte asemănătoare cu cele autorizate. Traducerile legalizate sunt necesare, în general, pentru documentele trimise într-o altă țară. Termenul nu atestă calitatea traducerii, ci numai faptul că ștampila de pe document este autentică.

O traducere legalizată reprezintă traducerea unui document original autentic încheiat sub semnătură privată, pe care este specificată data. Traducerea trebuie să fie însoțită de actele de legalizare corespunzătoare, semnate și parafate de un notar care confirmă faptul că traducerea a fost făcută de un traducător autorizat. Pentru traducerile legalizate se realizează întotdeauna cel puțin două exemplare, unul rămânând în arhiva notarului public, iar al doilea fiind înmânat clientului.

Traducerile legalizate trebuie să urmeze un proces specific, reglementat printr-un set de norme legislative.

  • O copie a documentului original trebuie atașată traducerii.
  • Paginile documentului tradus trebuie numerotate.
  • Traducătorul autorizat trebuie să ștampileze și să semneze fiecare pagină a traducerii și între pagini.

Țineți cont de faptul că țările care nu au ratificat Convenția de la Haga nu acceptă traduceri legalizate. Ne sfătuim clienții să verifice întotdeauna care sunt cerințele legale la consulatul țării în cauză.

Dacă ai nevoie de asistență în vederea îndeplinirii cerințelor legale pentru o traducere, suntem bucuroși să te ajutăm. Trebuie doar să ne trimiți o copie a documentului original, să ne spui limba în care trebuie tradus, rolul documentului, termenul limită și orice altă informație care poate fi utilă pentru derularea procesului.

Datorită importanței juridice pe care o are o traducere legalizată și a obligativității calificărilor specifice ale traducătorului autorizat, serviciile pot fi mai costisitoare decât în cazul unei traduceri „normale”. Dacă există semne de întrebare cu privire la necesitatea legalizării unei traduceri, îi sfătuim pe clienții noștri să se asigure întotdeauna de acest aspect la destinatarul traducerii și să obțină confirmarea în scris a cerințelor.

Apoi vă puteți relaxa și noi ne ocupăm de restul!