Puterea economică a unei națiuni se bazează, printre altele, pe gradul de cultură al indivizilor. Pentru o dezvoltare remarcabilă este nevoie de o bună comunicare.

Astfel apare ideea învățării unei limbi străine care să fie baza unor bune relații economice. O națiune care refuză studiul unei limbi străine, bazându-se cu precădere pe învățarea limbii materne sau care prezintă un procentaj scăzut de cunoscători ai unei limbi străine, nu poate aspira la o economie în creștere.

Cu toate acestea, metodele tradiționale de asimilare a unei limbi străine, axate pe studiul concentric al noțiunilor teoretice de gramatică, nu mai dau randament în societatea contemporană. Mai mult decât atât, aceste metode au ca urmare diminuarea interesului și dispariția motivației. Adulții sunt primii care renunță în momentul în care nu reușesc să-și însușească noțiunile de gramatică.

De fapt, studiul unei limbi străine ar trebui axat pe conversație și să abordeze teme diferite, nu doar cele conexe lingvisticii. Gramatica se stăpânește prin exercițiu practic, prin abordarea temelor diverse de conversație și a situațiilor comunicaționale diferite. Asemenea exerciții forțează vorbitorul să caute cuvintele potrivite pentru a se adapta. Oricum, accentul se pune acum pe abilitatea de a transmite mesajul într-o formă corectă și ușor de înțeles. De aceea, cursurile de învățare a limbilor străine pentru corporații sunt gândite și structurate pe teme importante pentru domeniul de activitate al societăților.

Oricât de greu ar părea să convingi o lume întreagă de importanța economică a învățării unei limbi străine când pe glob sunt 785 de milioane de adulți analfabeți, adevărul este că stăpânirea unei limbi diferite de cea maternă este una din cheile dezvoltării societății contemporane.