Conştientizând existenţa unor extreme în privinţa stilurilor manageriale (stilul autoritar şi stilul democrat), ce atitudine ar trebui să adopte un manager pentru a eficientiza rezultatele muncii angajaţilor?

De fapt, aprecierea eficienţei stilului de management este o problemă complexă, care trebuie să aibă în vedere caracteristicile specifice ale fiecărui manager şi complexul de factori ce influenţează activitatea acestuia.

Dacă ne raportăm la preocuparea pentru rezultate, oameni şi eficienţa muncii lor, putem identifica stiluri eficiente şi ineficiente de conducere, pe care le vom întâlni peste tot în jurul nostru.

  1. Principalele stiluri eficiente sunt:
  • Metodicul. Adepţii unui astfel de stil apelează la metode moderne de conducere, fiind permanent „dispuşi” să studieze şi să aplice atunci când sunt siguri de eficiența celor mai noi cuceriri ştiinţifice apărute în domeniul lor de responsabilitate (tehnice, tehnologice, manageriale etc.).
  • Umanistul. Este un adept convins al şcolii relaţiilor umane. Acesta pune pe primul plan problemele colaboratorilor săi, ceea ce duce la desfăşurarea unei activităţi eficiente, într-un climat destins şi propice creativităţii.
  • Tehnicistul.Acesta a rămas fidel şcolii clasice în privinţa conducerii, acordând, în consecinţă, prioritate producţiei. Eficienţa apare din înţelegerea de către angajaţi a necesităţii măsurilor luate şi din autoritatea reală pe care o are un manager capabil şi eficient.
  • Moderatul.Este acel tip de şef care, prin echilibrul pe care-l construieşte între producţie şi oameni prin crearea unei strânse colaborări, asigură o înaltă eficienţă a muncii şi o evoluţie pozitivă a organizaţiei.
  1. Cele mai cunoscute stiluri ineficiente de conducere sunt:
  • Dezinteresatul.Pe un astfel de conducător nu-l preocupă nici rezultatele, nici oamenii sau eficienţa muncii lor. Practicarea unui astfel de stil conduce la o scădere progresivă a interesului şi participării angajaţilor în rezolvarea problemelor organizaţiei.
  • Paternalistul.Un astfel de manager exagerează, concentrându-se aproape exclusiv asupra problemelor colaboratorilor. Un astfel de stil diminuează sentimentul de responsabilitate al colaboratorilor, precum şi interesul lor pentru munca de creaţie.
  • Abuzivul.Este un tip de manager care, din păcate, se întâlneşte extrem de frecvent în firmele româneşti. Indiferent şi distant faţă de problemele personalului, este preocupat exclusiv de producţie, neglijându-i tocmai pe aceia care o realizează. Tensiunile şi conflictele sunt, de regulă, consecinţa unei rezistenţe a subordonaţilor faţă de pretenţiile exagerate ale unui astfel de ,,şef”.
  • Indecisul.Un astfel de manager, întâlnit destul de rar, doreşte atât de mult să păstreze un echilibru între oameni şi producție încât manifestă o prudenţă exagerată în luarea deciziilor pentru a nu nedreptăţi pe cineva; de regulă sunt şefi lipsiţi de fermitate în adoptarea, aplicarea şi controlul îndeplinirii deciziilor pe care le iau.