Într-o epocă în care majoritatea dintre noi ne dorim să avem copii care să cunoască cel puţin două limbi străine, încă se vorbeşte despre analfabetism. Dar cum am putea oare defini acest termen?

Analfabetismul pare a cuprinde o gamă mult mai largă de sensuri decât ce cred oamenii în general. De fapt, analfabetismul de bază se referă la persoanele care nu au urmat cursurile unei unităţi şcolare şi, prin urmare, nu pot citi, scrie, nici măcar socoti la un nivel elementar. Pe lângă acest tip de analfabetism, secolul XX a dat naştere analfabetismului funcțional care reprezintă un fenomen caracteristic tinerilor sau adulţilor care au urmat şi au absolvit cursurile unei şcoli, poate chiar ale unei facultăţi, dar nu înţeleg sau nu ştiu să folosească competenţele de lectură sau de calcul pentru a se putea integra în comunitate.

De asemenea, secolul XXI a definit şi analfabetismul în limba oficială a unei ţări, cu referire directă la imigranţii care nu cunosc decât limba maternă şi nu reuşesc să se integreze în noua societate prin găsirea unui loc de muncă şi a unei locuinţe.

Jumătatea anilor 2000 aduce în prim-plan un concept nou, acela de analfabetism digital, care se referă la necunoaşterea utilizării unui mijloc tehnologic modern, cum ar fi telefonul mobil, calculatorul, tableta sau orice alt aparat electrocasnic.

În 2011 Comisia Europeană ne-a informat că 40% dintre tinerii români de 15 ani sunt semianalfabeţi, deoarece nu sunt capabili să înţeleagă sau să redacteze un text, nu deţin cunoştinţe elementare despre natură şi societate şi nu pot formula o opinie.

Astfel, termenul de analfabetism se extinde spre noi domenii, dând naştere analfabetismului matematic structural, analfabetismului geografic şi chiar analfabetismului lingvistic. Lucrurile ajung în 2013 atât de grave încât 4 din 10 studenţi abandonează universitatea din cauza acestei probleme. În 2016 diploma de absolvire a unei şcoli nu oferă garanția că elevul nu suferă de vreun tip de analfabetism.

Succesul depăşirii acestei probleme rezidă în educaţie, acces la cărţi, ore de lectură împreună cu copiii, dar şi interacţiunea verbală cu aceştia, pentru a le stimula creativitatea şi curiozitatea.