Toţi absolvenţii de liceu trec acum prin probele de competenţă lingvistică la una dintre limbile străine studiate în cadrul ciclului liceal. Cu toate acestea, puţini dintre ei ştiu cu adevărat ce reprezintă A1, A2, B1, B2, C1 sau C2. Nici părinţii acestora nu înţeleg prea bine aceste prescurtări, despre care cred că sunt preluate din limba engleză.

De fapt, Cadrul European Comun de Referinţă pentru Abilităţi de Învăţare a Limbilor Străine este cel care a stabilit aceste niveluri de competenţă lingvistică, raportându-se la cele trei stadii folosite în CV: începător, mediu, avansat. Aceste niveluri stabilite la nivel european se raportează la capacitatea practică a vorbitorului de a folosi limba învăţată şi nu la cunoştinţele teoretice deţinute de acesta.

Astfel, nivelul A este cel de bază, A1 fiind cel pentru începători, iar A2 reprezentând un nivel elementar de receptare, citire şi înţelegere a unor texte, dar şi de comunicare orală şi în scris. Cu alte cuvinte, absolventul de nivel A1 poate comunica la nivel elementar, prin expresii familiare sau enunţuri simple şi poate solicita ajutor în cazul în care este necesar. Un utilizator de nivel A2 poate descrie simplu atât aspecte ale propriei persoane, cât şi ale celor apropiaţi, fiind capabil să comunice folosind expresii utilizate frecvent.

Cel de-al doilea nivel, B, se referă la un vorbitor independent (B1 – nivel prag, B2 – nivel avansat). Un vorbitor de nivel B1 poate face faţă cu uşurinţă într-o zonă în care este vorbită acea limbă deoarece acesta este capabil să discute coerent pe teme simple, poate descrie experienţe, îşi poate explica opiniile. Nivelul B2 recunoaşte capacitatea vorbitorului de a se lansa în discuţii tehnice sau de specialitate. Acesta va da dovadă de fluenţă, va oferi argumente, va interacţiona normal cu vorbitori nativi.

Vorbitorul experimentat de limbă străină este recunoscut prin nivelul C: C1 – nivel autonom, C2 – nivel de măiestrie. Un absolvent de liceu de nivel C1 la examenul de Bacalaureat va avea, cu siguranţă, un atu la angajare deoarece acesta se poate exprima fluent şi spontan, poate produce texte clare, poate comunica în scopuri diverse: sociale, academice, profesionale. Nivelul C2 denumeşte un vorbitor de cel mai înalt grad. Acesta poate exprima spontan, foarte fluent, nuanţe fine, înţelege tot ceea ce citeşte sau aude şi poate susţine o prezentare coerentă.

O carieră într-un domeniu conex limbilor străine poate fi facilitată de obţinerea unui nivel superior în urma examenului de competenţe lingvistice de la finalul liceului. Aşadar, obţinerea unui calificativ bun ar trebui să fie un scop pentru cei interesaţi de domeniul traducerilor.