Se consideră, în mod eronat, că persoanele timide deţin abilități cognitive superioare ce le ajută să deprindă mult mai uşor o limbă nouă. Tot un mit este şi faptul că cei foarte sociabili, fiind foarte pricepuţi la comunicarea socială, ar putea reţine cu uşurinţă o nouă limbă străină prin intermedierea contactului social.

Cert este că învăţarea unei limbi străine, ca oricare efort programat pe o anumită perioadă, necesită determinare şi multă practică. Astfel, chiar dacă şi cei sociabili şi cei timizi pot deveni, în egală măsură, vorbitori fluenţi dacă sunt devotaţi obiectivului stabilit, trăsăturile de personalitate distincte îi vor ghida spre moduri diferite de învăţare.

Astfel, persoanele timide vor prefera cât mai puţină interacţiune socială şi vor pleda pentru studiul individual. O metodă potrivită pentru aceştia s-a dovedit, de-a lungul timpului, ascultarea conversaţiilor (eventual folosirea unor CD-uri sau a cursurilor online). Aceştia pot reţine, astfel, regulile gramaticale sau sensurile diferite ale cuvintelor / expresiilor ascultate. Îşi pot forma un vocabular bogat pe care îl vor fructifica cu adevărat în scris.

Cei sociabili vor simţi nevoia de a aplica pentru a reţine, căci interacţiunile sociale pot reprezenta chiar motorul pentru dorinţa de asimilare a unei noi limbi străine. Oricum, conversaţiile vor dezvolta deprinderile de comunicare. Aceştia vor prefera, cu siguranţă, învăţarea faţă în faţă, care se poate desfăşura chiar într-o sală de clasă. Aici, ei vor avea parte şi de încurajări, pe lângă dorita interacţiune socială. Vor avea prilejul de a folosi cuvintele şi expresiile asimilate prin raportare la propriile experienţe.

De fapt, învăţarea unei limbi devine o experienţă personală, pe care fiecare individ, sociabil sau timid, o resimte diferit. Comunicarea socială poate avea loc şi online, mediu unde indivizii timizi îşi pot exersa abilităţile lingvistice fără a resimte acea presiune specifică interacţiunii sociale. Totodată, mediul online pune la dispoziţia persoanelor deschise spre comunicare şi diferite variante de a aplica noţiunile nou asimilate, căci camerele web pot face din comunicarea online una faţă în faţă. Deşi fiecare individ preferă tehnici diferite, rezultatul este acelaşi. Important este ca toți să fie perseverenți şi să aplice ceea ce observă că se potriveşte propriei personalităţi.