Procedurile legale pot fi dificile pentru oricine datorită faptului că implică domeniul juridic şi că pot dura mult timp. Dar ce se întâmplă dacă nu cunoaşteţi limba în care se desfăşoară?

În astfel de situaţii prezenţa interpreţilor în sala de judecată, la notariat, la semnarea unor acte sau la încheierea unui partaj devine crucială. De aceea, este foarte important să ştiţi că puteţi apela la un interpret atunci când sunteţi somat legal într-o ţară a cărei limbă nu o stăpâniţi prea bine.

Se ştie că nu toţi locuitorii dintr-o ţară sunt şi vorbitori ai acelei limbi. Astfel, procedurile legale pot implica persoane care nu vorbesc acea limbă drept martori, pârâţi, membri ai juriului (în cazul statelor în care cetăţenii sunt somaţi periodic să facă parte din juriu, aşa cum se întâmplă în Statele Unite ale Americii) etc. Dacă ne gândim la paleta largă de limbi vorbite pe teritoriul american, conştientizăm cât de important este ca un individ care nu este vorbitor de limba engleză să înţeleagă ce i se cere într-o sală de judecată. Astfel, un interpret poate ajuta în asemenea situaţii explicând întregul proces legal (care poate fi total diferit de cel din ţara de unde provine persoana), dar şi traducând în acelaşi timp. Va îndeplini, astfel, două roluri.

Rolul unui interpret merge, în astfel de situaţii, până la a scurta timpul procedurilor legale, considerate oricum a fi lente şi a dura luni sau ani întregi, prin ţinerea la curent a persoanei cu ceea ce se întâmplă. Traducerea rapidă va scurta timpul petrecut în sala de judecată şi pentru cei care se exprimă greu în respectiva limbă.

De asemenea, un interpret se va asigura că o persoană nu este nedreptăţită legal (într-un partaj, de exemplu) sau chestionată injust ca urmare a necunoaşterii limbii respective. În această situaţie, interpretul va îndeplini o sarcină legală pentru clientul său. Interpretul va avea grijă ca acea persoană să primească mesajul corect, deoarece trebuie să fie obiectiv şi să nu-şi impună sau strecoare propria părere în traducere.

El devine astfel extrem de important în procedurile legale, poate chiar mai important decât avocatul acelei persoane.