Când vorbim despre managerul sau colaboratorul empatic, cel care îşi gândeşte activitatea luând în calcul reuşita lui şi a celor cu care lucrează, atunci trebuie să luăm în calcul cumulul de calităţi pe care acesta le deţine: ascultare activă, înțelegere, sinceritate, încurajare, laudă, altruism, transparență, interdependență, entuziasm, deschidere, respect pentru nevoile elevului, autenticitate.

Orice sarcină de serviciu poate deveni captivantă, atractivă, gata să stârnească interesul, curiozitatea și plăcerea de a explora și de a descoperi singuri, dacă angajaţilor li se creează un cadru favorabil de cooperare în cunoașterea interpersonală.

Cert este că la baza înțelegerii și identificării psihologiei altei persoane se află empatia, un fenomen de reacţie, de comunicare afectivă cu cei din jurul nostru. Așadar, în activitatea profesională şi managerială, cunoașterea interpersonală, implicarea empatiei în structura de personalitate este o treaptă de bază pentru construirea încrederii angajaţilor în forțele proprii.

Pentru angajator este necesar să știe cât mai exact cum este angajatul sau colaboratorul, ceea ce poate face numai prin abordarea unor tehnici bazate pe empatie, dar și cum se vede angajatul, pentru că numai înțelegându-l îi poate oferi suportul de care are nevoie.

Ca manager eficient trebuie să știi să-l înțelegi și să-l asculți pe angajat atunci când are nevoie, să accepți că poți colabora cu el, că viața e un lung proces de educare și învățare, iar activitatea profesională e spațiul favorizant pentru a descoperi zilnic acest lucru. Cu alte cuvinte, capacitatea empatică a unui bun manager vizează un anumit model de identificare psihologică cu angajatul. Apropierea îi asigură înțelegerea empatică a dorințelor și trăirilor angajaţilor. De altfel, construirea unei relații eficiente între manager și angajaţi nici nu ar fi posibilă fără apropierea dintre aceștia, dar și fără păstrarea unei relații de respect reciproc. Se permite, astfel, consolidarea relațiilor interpersonale la nivelul colectivului.

Așadar, un comportament empatic reprezintă baza influenței pertinente asupra motivației pentru muncă, orientării profesionale, fixării unui comportament firesc, adaptat societății. Cu alte cuvinte, modul în care îi tratezi pe angajaţi, atenția pe care le-o acorzi, răbdarea cu care îi ajuți să depășească problemele cu care se confruntă, comunicarea, toate acestea contribuie la dezvoltarea profesională şi la eficientizarea activităţii la locul de muncă.