Această evaluare a activităţii profesionale a personalului angajat este, de fapt, o estimare a randamentului muncii persoanei respective, un mod cantitativ de a-l aprecia. O astfel de acţiune trebuie bazată pe sarcinile ce apar în fişa postului şi trebuie realizată de personal calificat care să folosească metode obiective de evaluare.

Totodată, personalul angajat poate fi evaluat în momente diferite: la angajare, periodic sau la finalizarea perioadei contractuale. Cert este că, oricărei persoane angajate în urma interviului, i s-a realizat o evaluare iniţială, conform căreia a obţinut postul. Sunt domenii în care evaluarea muncii şi competenţelor angajaţilor se realizează periodic deoarece legislaţia din acel domeniu se schimbă foarte des. Astfel, randamentul unui angajat care nu ţine pasul cu schimbările poate suferi modificări considerabile de la o lună la alta. Un astfel de domeniu este cel juridic, unde angajaţii sunt evaluaţi trimestrial.

Tot o evaluare periodică este recomandată şi în cazul firmelor care au ca domeniu de activitate IT-ul sau orice tip de tehnologie (de la termocentrale la inginerie genetică), deoarece informaţiile pot fi depăşite de la o lună la alta. În astfel de cazuri şi stadiile de formare pentru personalul angajat trebuie să fie mai dese decât în alte domenii de activitate.

Evaluarea realizată la finalizarea contractului poate fi extrem de importantă pentru cei care îşi realizează practica pedagogică, rezidenţiatul sau pentru cei angajaţi pentru o perioadă de probă. O astfel de evaluare poate fi solicitată de viitorul angajator pentru candidaţii pe un anumit job şi o poate folosi ca element de departajare în cazul unor candidați cu aceleaşi aptitudini şi cunoştinţe.

Oricât ar părea de simplu să evaluăm nivelul de cunoştinţe al unui angajat, trebuie să luăm în calcul faptul că o evaluare corectă verifică şi capacitatea angajatului de a utiliza informaţiile, dar şi abilitatea de a face conexiuni între termenii de specialitate. Aşadar, nu este suficient să încadrăm nivelul de cunoştinţe al personalului angajat într-unul dintre standardele ce apar de obicei (foarte bun / excepţional, bun, satisfăcător, slab, foarte slab), ci trebuie să verificăm şi gradul în care acesta este capabil să aplice noţiunile pe care le deţine, empatia faţă de ceilalţi, coeziunea la grup, dar şi părerea acestuia faţă de compania la care lucrează.