Multe din confuziile în comunicarea scrisă, fie de facto sau on-line, pornesc de la absenţa sau folosirea greşită a diacriticelor. Acestea sunt semnele distinctive ale diferitelor litere din alfabet. Ele pot fi omise şi atunci cuvântul respectiv îşi pierde sensul sau, mai rău, şi-l schimbă.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru traduceri. Când diacriticele nu apar în textul de tradus, dificultatea creşte pentru traducător. Diacriticele elimină confuziile sau neclarităţile din text, uşurând considerabil munca traducătorului. Când unui cuvânt îi lipsesc diacriticele, traducătorul trebuie să le presupună, pierzând astfel timp preţios pe care l-ar fi câştigat altfel.

Totuşi, alfabetele lumii sunt numeroase şi variate. Limbile oficiale adesea ocolesc aceste diacritice deoarece, în multe instanţe, ele sunt greu de reţinut sau de folosit în traduceri. Spre exemplu, limbile nordice, foarte consonantice, conţin diacritice pe care, cel puţin la nivel european, lumea nu le foloseşte în scris. Alte exemple ar fi, poate, limbile vechi, nefolosite astăzi, ca limba celtă veche sau limbile vechi din Ţările de Jos. În general se optează pentru omiterea diacriticelor din comoditate. Însă, dacă situaţia o cere, este indicat ca acestea să fie introduse.

Când vorbim despre limbile vechi ale lumii, cum este limba chineză, care conţine simboluri numeroase şi foarte multe alfabete propriu-zise, problema diacriticelor dispare, lăsând loc, evident, unor alte dificultăţi de natură semantică sau caligrafică. La fel se poate vorbi despre limba arabă, care prezintă alte proprietăţi specifice, caligrafice şi semantice. Are foarte multe dialecte şi subdialecte ce sunt folosite pe teritorii vaste, ale căror graniţe socio-geografice nu corespund cu cele lingvistice.

Aşadar, diacriticele reprezintă un aspect important al traducerilor, care nutrebuie trecut cu vederea, din comoditate sau din alte motive. Ele nu fac decât săasigure succesul traducerii de fiecare dată când sunt folosite correct.