Conform teoriei lui Howard Gardner, pe care am dezvoltat-o amplu într-un articol anterior, oamenii pot da dovadă de folosirea dominantă a unui anumit tip de inteligență: muzicală, corporal-chinestezică, logico-matematică, lingvistică, spațială, interpersonală sau intrapersonală. Dar, ar putea această teorie ajuta indivizi, echipe și organizații să folosească într-un mod mai eficient capitalul uman într-un mediu tot mai complex?

Este clar că diferite funcții fac apel la anumite forțe intelectuale. De aceea, o bună cunoaștere (poate chiar prin teste de stabilire a stilurilor de învățare, precum în sistemul de învățământ) și înțelegere a interacțiunii diverselor inteligențe, sau blocaje ale acestora, pot ajuta la îmbunătățirea productivității angajaților. De fapt, inteligența intrapersonală, de care ține și cunoașterea propriilor calități, slăbiciuni sau tendințe, este vitală pentru orice angajat sau angajator care își dorește o carieră de succes.

Astfel, profilurile de inteligență se pot aplica și la nivelul echipelor din mediul profesional sau la nivelul unei organizații pentru a se stabili cele mai bune variante de lucru, evitându-se din start situațiile ireconciliabile. Se poate porni chiar de la etapa interviului de angajare, care poate fi modificat în așa fel încât să identifice inteligența predominantă a posibilului viitor angajat. În această situație, el va putea fi direcționat către sarcinile de lucru care i se potrivesc cel mai bine, angajatorul reușind să folosească adevărata capacitate a angajatului.

Totodată, managerii și liderii ar trebui să se informeze în privința acestor inteligențe, deoarece vor avea o perspectivă mult mai amplă legată de beneficiile pe care distribuirea corectă a sarcinilor le poate avea. De exemplu, dacă un manager nu are o imagine clară legată de aptitudinea sa lingvistică, atunci este posibil să angajeze numai indivizi cu calități lingvistice accentuate, deoarece se înțelege ușor cu aceștia. Pe de altă parte, sunt și situații în care comunicarea față în față poate subestima calitățile unui angajat care are aptitudini mult mai bune de comunicare în scris.

Important este ca, pe lângă aptitudinile de limbaj, inteligențele logico-matematice, spațiale și interpersonale să fie reprezentate într-o echipă de lucru. De fapt, inteligențele intrapersonală și interpersonală sunt extrem de importante la locul de muncă deoarece pot ajuta în atingerea succesului altor inteligențe.