La nivel mondial limba reprezintă principalul mijloc de comunicare. Deşi există multe impedimente, pentru a se realiza procesul de comunicare între indivizii planetei limbile lumii sunt clar cele mai utile.

Diferenţele în dezvoltare la nivel economico-social, politic sau cultural pot fi explicate sau depăşite atunci când dialogul dintre indivizi are loc cu ajutorul comunicării într-o limbă. Aici intervine traducătorul sau translatorul care facilitează actul de comunicare. În variatele instanţe în care suntem puşi avem nevoie de comunicare, aşa că mesajele noastre trebuie transmise într-o limbă comună celor două părţi participante la dialog.

Pentru ca procesul de comunicare să se desfăşoare cu succes este necesar ca cei doi participanţi la dialog să fie interesaţi de acelaşi subiect, să cunoască şi să înţeleagă limba. Traducătorul intervine atunci când ultimele două condiţii nu sunt îndeplinite. Putem spune că rolul traducătorului, de-a lungul istoriei umanităţii, a fost unul esenţial pentru evoluţia omului. Când şefii de triburi se întâlneau aveau nevoie de un translator ca să ia decizii. Astăzi, când şefii de state se întâlnesc, traducătorul şi translatorul se dovedesc în continuare esenţiali pentru hotărârile importante la nivel politic, economic sau cultural. Actele sau documentele semnate cu ocazia acestor întâlniri sau summit-uri au nevoie de traducători. O singură eroare de comunicare ar putea, deci, să schimbe cursul unei astfel de întâlniri importante. Consecinţele unei astfel de erori pot fi grave. De aceea, vorbind doar despre aceste situaţii de comunicare, traducătorul are nevoie de o echipă care să îl ajute.

Aşadar, cât timp oamenii vor relaţiona prin comunicare, nevoia de un traducător sau de un translator va fi permanentă.