O carieră în interpretariat şi traduceri oferă în zilele noastre un viitor strălucit graţie creşterii oportunităţilor globale de afaceri şi circulaţiei forţei de muncă la nivel mondial. Pe piața muncii, interpretariatul şi traducerile reprezintă specializări strălucite.

Se pare că industria traducerilor este în creştere, iar un motiv al acestei transformări rapide este modul flexibil în care traducătorii şi interpreţii îşi pot valorifica zilnic abilităţile şi cunoştinţele. Pentru un interpret sau un traducător este loc atât pentru specializare într-un anumit domeniu sau compartiment al limbii, cât şi pentru aplicare generală a cunoştinţelor pe piaţa muncii.

De multe ori, companiile îşi doresc să angajeze persoane vorbitoare de mai multe limbi pentru a traduce cursuri universitare, materiale pentru evenimente locale sau conferinţe. Interpreţii sunt căutaţi atât în domeniul sănătăţii, cât şi al procedurilor legale, finanţelor şi arhitecturii.

Un studiu realizat în Statele Unite ale Americii estima că oferta de locuri de muncă va creşte cu 11% în următorii ani. Acelaşi studiu estimează o creştere de 46% a ofertei de locuri de muncă pentru traducători şi interpreţi în următorii cinci ani, creştere susţinută de ampla circulaţie globală a forţei de muncă. Acest lucru se întâmplă în principal în SUA, unde 1 din 5 locuitori vorbeşte acasă altă limbă decât limba engleză. Astfel, gama largă de limbi vorbite pe teritoriul american impune angajarea unui număr mare de interpreţi care să faciliteze integrarea acestor nevorbitori de limbă engleză pe piaţa de muncă americană. Studiile au scos la iveală faptul că 13% dintre locuitorii Statelor Unite ale Americii nu vorbesc deloc limba engleză. De aceea, interpreţii şi traducătorii devin puntea de integrare pe piaţă a acestei forte de muncă.

Deoarece comunicarea prin mijloace IT creşte, nevoia de traducători / interpreţi va trece prin aceeaşi transformare. Firmele mari sau mici folosesc mijloacele online pentru a-şi spori veniturile şi a se dezvolta cât mai mult pe piaţă. De fapt, într-o lume permanent conectată, pentru a supravieţui, companiile trebuie să se regăsească în mediul virtual. De aceea, au nevoie de traducători pentru site-uri sau pentru documente trimise prin e-mail, de interpreţi pentru conferinţele video.

De fapt, posibilităţile sunt nelimitate în lumea în continuă dezvoltare a traducătorilor şi interpreţilor.