Fie că ne referim la schimbările economice, la cele sociale, culturale, educaţionale sau de orice natură, întreaga societate a fost afectată de Internet şi de progresul tehnologic continuu. Şi limba engleză şi limba română au suferit schimbări odată cu dezvoltarea comunicării online.

Nici lingvistica nu rămâne insensibilă în faţa acestui fenomen. R. Zafiu este cea care dezbate cel mai des aspecte legate de acest tip de comunicare în rubrica Păcatele limbii din România literară. T. Slama Cazacu este cea care discută problema computerului ca instrument de comunicare. În articolul Computerul şi omul (2001), autoarea semnala faptul că aproape toate aspectele legate de computer cercetate implică procesul de comunicare.

Se observă dezvoltarea unui sistem propriu de scriere pentru a suplini lipsa diacriticelor. Astfel, ortografierea lui ş, ţ se face cu sh, tz, iar litera c este înlocuită de cele mai multe ori cu k; se tinde către omiterea nu numai a lui c, ci şi a lui a din grupuri precum ca, câ, că, ajungându-se la forme de genul: kre = care, k =ca, dak = dacă, cd = când etc. Se poate semnala şi faptul că se întâlnesc foarte des combinaţii de litere şi cifre din care rezultă un cuvânt sau o sintagmă, precum şi faptul că regulile ortografice şi de punctuaţie sunt anulate de cele mai multe ori.

Majoritatea adolescenţilor acordă un timp preţios discuţiilor pe chat. Tinerii internauţi au reuşit chiar să îşi creeze un limbaj codat, format în mare parte din prescurtări.

Evident, acestea s-au dovedit utile şi în ceea ce priveşte intimitatea, mai ales dacă ar fi să ne gândim la părinţii acestor adolescenţi care nu le pot descifra, astfel, discuţiile online. Din această cauză a fost creată Teen Chat Decoder, o aplicaţie web care permite descifrarea codurilor secrete şi prescurtărilor folosite online, ce poate fi extrem de utilă pentru traducerea conversaţiilor codate.