Oamenii sunt deseori surprinşi de faptul că pot înţelege cu uşurinţă cuvinte din limba italiană, spaniolă sau franceză fără a fi urmat cursuri ale acestor limbi străine.

Acest lucru se întâmplă deoarece limbile se reunesc în familii în funcţie de considerente geografico-economice. Astfel, putem înţelege cu lejeritate cuvinte ce fac parte din limbi ale aceleaşi familii. În cazul nostru, limba română intră în familia limbilor romanice sau neolatine alături de limba italiană, sardă, franceză, provensală, reto-romană, spaniolă, catalană, portugheză.

Apare astfel oportunitatea învăţării limbilor-surori cu cea natală cu mai multă uşurinţă decât a uneia care face parte din altă familie (exemplu: limba engleză este din familia limbilor germanice şi prezintă numeroase asemănări cu limba germană).

Pentru un traducător, cunoaşterea mai multor limbi-surori devine un atu, care, combinat cu însuşirea unei limbi din altă familie, va reprezenta cheia succesului profesional. Cu toate acestea, efortul de a ne însuşi limbi de origine diferită nu este unul de neglijat, deoarece acestea vor avea atât sisteme fonetice cât şi structuri lexico-gramaticale diferite.

Totuşi, asemănările dintre limbile-surori devin utile atunci când traducătorul trebuie să-şi adapteze traducerea pentru a păstra sensul grupurilor de cuvinte, expresiilor sau locuţiunilor. Întotdeauna în limbile înrudite există un fond lexical moştenit comun, adică un grup de cuvinte care seamană foarte mult, atât ca formă, cât şi ca sens (exemplu: latinescul dicĕre a devenit în limba română a zice, în italiană – dire, în franceză – dire, în spaniolă – decir, în portugheză – dizer). Se observă aici cu lejeritate asemănarea dintre termeni şi uşurinţa în traducere.

Toate aceste limbi romanice se subordonează unei singure limbi-mamă, limba latină, dar fiecare în parte a evoluat în paralel cu societatea, devenind un fenomen social care defineşte o unitate culturală, etnografică şi economică.