Pentru o traducere eficientă este necesară, evident, o bună documentare în prealabil. Această scurtă cercetare îi oferă traducătorului prilejul de a alege cea mai bună/potrivită variantă de text atunci când traduce. În funcţie de domenii, textele au diferite caracteristici, forme, scopuri etc. Traducătorul atunci adaptează, interpretează, nu doar traduce.

Există şi unele limitări în aceste situaţii. Deşi cele mai multe limbi ale lumii au corespondenţe la nivel lexical sau stilistic pentru majoritatea cuvintelor, unele nu se pot traduce exact sau expresiile obţinute prin traducere nu corespund. De aceea, traducătorul este nevoit să adapteze şi să interpreteze, depăşindu-şi atribuţiile originale. Diferenţele culturale, sociale sau politice pot face o traducere să fie mai puțin eficientă şi atunci, în ciuda eforturilor şi documentaţiei precedente, rezultatul să nu fie strălucit.

Limitele unei traduceri sunt aceleaşi cu ale traducătorului sau cu ale documentaţiei făcute de acesta. Este adevărat că nu toate textele sunt la fel de uşor de tradus sau că nu au acelaşi limbaj ori nivel de dificultate. Totuşi, limitele unor traduceri apar când există inconsecvenţe între limbi, domenii ori medii socio-economico- politice. Aceste limite dispar după o temeinică documentare în urma căreia traducătorul va obţine cea mai bună variantă de text.

Astfel, este în folosul nostru, ca clienţi, să ne documentăm şi să alegem o firmă de traduceri bine pregătită şi care are referinţe bune cu traduceri din cât mai multe domenii.