Deşi există informaţii vagi despre perioada în care se încadrează, milenialii (sau generaţia Y) au apărut după generaţia baby-boom, în prima parte a anilor ’80 şi ţine până la debutul anilor 2000.

În lumea afacerilor, această generaţie de tineri reprezintă un subiect tabu pentru angajatori. Generaţia Y vine cu o serie de provocări specifice la adresa tinerilor. Aceştia apreciază leadership-ul puternic, autenticitatea, opiniile directe şi constructive, feed-back-ul primit în timp real, organizaţiile puternice cu viziune şi obiective care să îi motiveze. Ei au nevoie de conducere sănătoasă, de coaching şi mentoring. Tinerii îi forţează pe lideri să îşi îmbunătăţească abilităţile de leadership, fiind cei care pot descoperi soluţii noi, inovatoare la problemele din organizaţiile lor.

Totuşi, angajatorii au o atitudine negativă şi prejudecăţi legate de generaţia Y. În general, aceşti tineri sunt afectați de următoarele clişee: sunt leneşi şi indolenţi, aşteaptă premiu numai fiindcă s-au prezentat la muncă, sunt egocentriști şi narcisişti, neloiali, părăsind repede organizaţia, sunt răsfăţaţi şi lipsiţi de respect, se cred îndreptăţiţi să primească toate privilegiile.

Conform studiilor internaţionale, tinerii nu creează probleme în companii, ci din contra, aduc pe piaţa muncii abilităţi tehnice superioare şi vin cu o gândire la scară globală. Generaţia Y prezintă o serie de caracteristici înnăscute, precum ambiţia, stima de sine, spiritul competitiv, care îi transformă în angajaţi foarte motivaţi, independenţi şi optimişti. Dar ca să apară acest comportament constructiv, tinerii mileniali au nevoie de un lider puternic, în caz contrar, preferă să plece dintr-o companie.

Pentru a menţine o bună cooperare şi comunicare în cadrul companiei, liderii trebuie să afle cum gândesc angajaţii, cum reacţionează şi cum vor să fie trataţi. Liderii eficienţi comunică eficient. Când apare lipsa de comunicare, de cele mai multe ori emiţătorul mesajului dă vina pe receptor pentru faptul că nu a înţeles mesajul. De fapt, lucrurile stau exact invers. Liderii trebuie să renunţe la rezistenţa la schimbare, inerţie sau la mentalitatea rigidă care frânează dezvoltarea companiei. Pentru a implica generaţia Y în schimbarea importantă pentru organizaţie, există câteva lucruri de făcut: păstrarea legăturii cu angajaţii din prima linie a implementării succesului, ţinerea sub observaţie a acţiunilor pe care vor să le întreprindă managerii, recunoaşterea şi recompensarea progreselor făcute, stimularea susţinerii reciproce a oamenilor în cursul schimbării, încorporarea comportamentelor şi rezultatelor dorite în sistemul de management şi monitorizarea rezultatelor obţinute. Toate acestea vor avea cu siguranţă efecte pozitive.

Milenialii au nevoie de feedback din partea liderilor, trebuie să ştie cum le este evaluată munca şi ce ar trebui să îmbunătăţească!