În mod evident, perfecţionismul are avantaje în situaţiile în care ne putem găsi pe parcursul zilei. De asemenea, când învăţăm o limbă străină, perfecţionismul este util până la un anumit punct. Persoanele perfecţioniste tind să preţuiască în mod special detaliile şi excepţiile lingvistice şi pot resimţi chiar un fel de plăcere în studiul complex al unei limbi sau în respectul primit de la ceilalţi.

Atenţia la detalii şi reguli gramaticale multiple poate obosi chiar şi cel mai antrenat creier şi, ca atare, în conversaţii, în loc să comunicăm şi să transmitem ceea ce simţim, este posibil să ne blocăm şi să devenim ridicoli. Diferite limbi pun diferite probleme în decursul perioadei de studiu şi este nevoie de stăpânirea acestor detalii lingvistice sau reguli. În acelaşi timp, trebuie să ne dozăm eforturile şi să nu exagerăm cu noţiunile noi în timpul sesiunilor de studiu. Un vocabular bogat nu înseamnă neapărat că vorbitorul deţine şi abilităţi conversaţionale corespunzătoare. Astfel, deşi cunoaştem o multitudine de sinonime pentru cuvântul casă în limba spaniolă, poate nu ştim cum să exprimăm ideea de cămin.

Pentru a evita situaţiile penibile de blocaj mental în conversaţie, vă puteţi gândi că persoana cu care vorbiţi în altă limbă cu siguranţă se exprimă mult mai deficitar în limba dumneavoastră. Perfecţioniştii pun mare preţ pe părerile celorlalţi, aşa că această ultimă sugestie vă poate ajuta în multe situaţii. Vă puteţi relaxa în conversaţie imaginându-vă nivelul de pronunţie sau scriere al interlocutorului în limba dumneavoastră.

O altă sugestie ar fi, dacă vă permiteţi, să luaţi contact direct cu vorbitori nativi de limba respectivă. Poate fi costisitor şi acest lucru nu este la îndemâna oricui, dar este un fapt incontestabil că vorbitorii nativi oferă şanse mărite de îmbunătăţire a conversaţiei în limba de studiu.

Aşadar, dacă vă preocupă în special studiul individual al limbii, detaliile lingvistice şi regulile gramaticale mai dificile, nu neglijaţi comunicarea orală. Aceasta este esenţială încă din prima zi de exerciţiu, pentru a vă asigura progresul în studiu. Fiţi perfecţionişti atunci când e vorba de ceea ce comunicaţi verbal!