Se spune că traducătorii buni pot fi şi interpreţi, dar cele două profesii sunt extrem de diferite. Acestea au în comun doar faptul că se bazează pe cunoaşterea limbilor străine la un nivel foarte bun.

Traducătorul lucrează singur, în faţa calculatorului, pe când interpretul îşi face meseria în diverse situaţii de comunicare, presat de timp şi circumstanţe. Astfel, scopul celor două meserii nu este totalmente acelaşi: interpretul trebuie să transmită tot ceea ce a vrut emiţătorul să spună printr-o sumă de mesaje verbale, nonverbale şi paraverbale, pe când scopul traducătorului este de a furniza un text care să pară că ar fi fost scris în acea limbă încă de la început. De aceea, un bun traducător nu este neapărat un bun interpret, mai ales dacă nu este familiarizat cu diverse contexte sociale.

Majoritatea oamenilor consideră că pentru a fi un bun traducător trebuie să ştii mai multe limbi străine. Această idee nu poate fi decât eronată deoarece studiul amănunţit al unei singure limbi străine te poate transforma într-un traducător remarcabil. Un asemenea studiu presupune multe ore de lucru, de exerciţiu, de practică, de aprofundare. A cunoaşte mai multe limbi străine nu înseamnă neapărat a le stăpâni într-un mod remarcabil şi a putea jongla cu expresii, structuri, sensuri proprii şi figurate. O astfel de cunoaştere se fundamentează pe un exerciţiu susţinut.

Un alt mit despre traducători este că unul bun trebuie să fie capabil să realizeze traduceri în orice domeniu de activitate. Cel care afirmă că poate face aşa ceva cu siguranţă nu stăpâneşte niciun domeniu. Un traducător pregătit se specializează într-un domeniu de activitate, maxim două. De fapt, e logic că o traducere literară nu are nimic în comun cu una din domeniul medical sau din cel tehnic. Fiecare compartiment al limbii conţine zeci de mii de cuvinte specializate ce trebuie stăpânite atunci când lucrezi în domeniul traducerilor. Un om obişnuit foloseşte maxim 3000 de cuvinte, dar domeniul traducerilor necesită cunoaşterea a până la 10-15000 de cuvinte specializate. De aceea, este foarte greu ca un traducător să fie as în mai multe domenii de activitate.

Aşadar, data viitoare când veţi întâlni un traducător nu-l întrebaţi câte limbi cunoaşte! Cu certitudine acesta nu este un criteriu pentru a stabili performanţele profesionale ale persoanei întâlnite!