La nivel mondial, oamenii se ghidează după anumite valori dobândite încă din copilărie atunci când se află în situația de a negocia. Astfel, putem spune că se deosebește continent de continent, așa cum se deosebesc și oamenii între ei. Cum există mai multe moduri de a face afaceri pe continent, există și mai multe stiluri de negociere.

Atât pe continentul european, cât și pe cel asiatic, african sau american, stilurile sunt puternic influențate de specificul național.

        Britanicii, de exemplu, sunt mândri atât în viața de zi cu zi, cât și în afaceri și sunt conștienți de propriile valori. Altfel spus, sunt siguri pe ei, dar toleranți, sociabili și deschiși către dialog. Pe de altă parte, sunt subtili, iar profesionalismul se reflectă și în purtarea tratativelor.

        Germanii sunt mai puțin flexibili, chiar introvertiți în cadrul unei negocieri. Însă, aceștia compensează prin seriozitatea și punctualitatea cu care tratează orice afacere. Ca și britanicii, ei acordă importanță valorilor naționale, fiind în același timp foarte preocupați de performanțele tehnice.

        Francezii sunt și ei mândri de naționalitatea și de limba lor, au înclinații artistice și folosesc un limbaj elaborat în cadrul întrunirilor oficiale. Sunt fermi și gândesc cu o anumită rigoare, după care și acționează.

        Italienii manifestă un interes direct către afaceri și profit. Sunt persoane calde și deschise, motiv pentru care ajung deseori la divagații. Pun accent pe relațiile personale pe care le capătă cu ajutorul flexibilității si creativității de care dau dovadă.

        Chinezii, venind de pe alt continent, sunt sceptici când vine vorba de occidentali. Sunt buni negociatori datorită specializărilor și bunei organizări în echipă. Sunt pașnici, deci și buni mediatori, mergând pe principiul armoniei. Balanța poate fi înclinată, din perspectiva lor, de o bună reputație.

        Arabii se deosebesc printr-o adaptabilitate ridicată la orice lucru impus de mediul de afaceri. Deși sunt pragmatici, au și manifestări emoționale dese. Au foarte mare respect pentru tradițiile religioase – lucru foarte cunoscut – și pun accent pe mândrie și onoare.

        Japonezii au un stil de negociere complex datorită raționalității care se îmbină cu afectivitatea. Sunt formali și riguroși, punând accent pe etichetă. Pe scurt, japonezii sunt profesioniști în arta negocierii.

        Americanii sunt reprezentați de un stil operațional și pun accent pe fructificarea maximă a celei mai importante resurse – TIMPUL (‚,Time is money” fiind expresia lor caracteristică). Au o abordare precisă prin limbaj direct și sunt negociatori sinceri. Ei dezvăluie o bună pregătire prin profesionalismul de care dau dovadă. Un aspect ce îi deosebește de oamenii de afaceri de pe celelalte continente este faptul că pun accent pe importanța valorii comerciale și a modului de prezentare.

Astfel, negocierea este o artă care trebuie studiată din mai multe perspective, căci doar cunoașterea detaliată a stilurilor diferite și a specificului național îi va garanta interpretului că a reușit să transmită mesajul corect și complet.