Pentru o perioadă lungă de timp, s-a considerat, eronat, că influențarea este o acțiune exercitată de către grupul majoritar asupra celui minoritar. Conform acestei idei, majoritatea avea în sprijinul ei puterea autorității și a normelor sociale. Cu aceste două instrumente de necontestat, grupul majoritar aducea către conformism și subordonare socială orice minoritate.

La jumătatea anilor 60, Serge Moscovici (teoretician al psihologiei sociale) detronează acest mit al influenței sociale prin câteva studii axate pe psihologia minorităților active. Moscovici pornește de la ideea conform căreia influența socială nu are doar funcția de a reduce diferențele, ci şi de a da naștere conformismului, ducând astfel la schimbare. El consideră că influența socială este bilaterală și chiar este exercitată mult mai asiduu de către grupul minoritar (exemplu:  Răspunsul suflat greșit unui elev aflat la tablă are drept urmare faptul că mulți elevi dornici să răspundă ajung să lase mâna jos crezând că pregătiseră răspunsul greșit. Acest răspuns îl influențează și pe cel aflat la tablă, acesta reproducând soluția greșită, considerând-o brusc ca fiind corectă.). Astfel, un comportament minoritar consecvent este susceptibil de a nărui regulile majorității.

Astfel, Moscovici a demonstrat că, datorită consecvenței unui minoritar, se poate ajunge la influențarea majorității, schimbându-se norma majoritară. Se înțelege ca o condiție sine qua non faptul că influența majoritară își pune amprenta asupra comportamentelor și atitudinilor imediate, explicite și publice. De remarcat este faptul că minoritatea influențează mult mai profund, deoarece aceasta acționează la nivelul invizibil și latent al individului (un exemplu clar este faptul că dăm imediat crezare unei bârfe auzite pe ascuns, dar suntem circumspecți când o informaţie este anunţată public).

Aşadar, minoritarii pot deveni o sursă activă de influență dacă au capacitatea de a crea norme și valori. Astfel, influența fundamentează coeziunea de grup, ducând către folosirea normelor de către membrii grupului în situații particulare.

De asemenea, prin exercitarea influenței se permite menținerea unui anumit echilibru social, căci individul este dependent de un context care să-l pună în valoare ca fiinţă socială. Iar influența fundamentează inovația, prin schimbarea permanentă a normelor grupului.

Aşadar, fie că vă aflaţi la o cină de afaceri, la o negociere, la un eveniment sau la o întrunire, descoperirea grupurilor minoritare ce pot influenţa cursul evenimentelor ar putea fi un as pe care să-l aveţi în mânecă.