Politeţea este considerată a fi o valoare, o artă, chiar o predispoziţie. Altfel spus, aceasta constă într-un set de norme sociale din care decurg logic reguli practice de comportament, diferite de la o societate la alta.

Totuşi, politeţea poate fi concepută ca un comportament strategic din partea interlocutorilor care doresc să îşi atingă anumite scopuri. Cercetătorii din domeniul lingvisticii au împărţit comunicarea politicoasă în politeţe negativă şi politeţe pozitivă.

Deşi sună a impoliteţe, politeţea negativă nu este un comportament ce lasă de dorit. De fapt, aceasta se referă la comunicarea dintre doi indivizi care nu se află pe aceeaşi treaptă profesională, de exemplu şef şi subaltern sau student şi profesor etc. Astfel, politeţea negativă va interveni ca o frână necesară în cursul interacţiunii, având ca efect social menţinerea distanţelor. Cu alte cuvinte, acest fenomen al politeţii negative se concretizează prin folosirea unui limbaj formal, oficial, de genul: Aveţi un minut liber?, sunteţi singura persoană care mă poate ajuta, n-aş vrea să vă întrerup, dar…., ar fi de dorit să se găsească o soluţie, vreau numai să… .

Politeţea pozitivă este nucleul comunicării şi comportării familiare, glumeţe. Se pare că aceasta are un efect social foarte benefic: de accelerare a apropierii dintre oameni. Deşi aparent par a fi doar frânturi din conversaţii familiare, ele sunt strategii ale politeţii pozitive şi sugerează simpatie, interes comun, sublinierea acordului: Ai o rochie nouă!, Ai aranjat splendid grădina!, Grozav!.

Din păcate, actul social al comunicării ne aduce, de multe ori, în faţa unor indivizi nepoliticoşi. Aceştia ies imediat în evidenţă prin faptul că îşi ignoră interlocutorul, dau dovadă de dezinteres şi lipsă de empatie, folosesc un limbaj obscur bazat pe glume nepotrivite şi cuvinte tabu. Dar impoliteţea se poate manifesta şi nonverbal prin invadarea teritoriului celuilalt, prin mişcări, postură sau gesturi nepotrivite cu contextul comunicaţional.

Într-o societate în permanentă schimbare este esenţială studierea cu atenţie a actului comunicaţional. Totuşi, perfecţionarea modului în care comunicăm fiecare dintre noi trebuie să izvorască, înainte de toate, din educaţia noastră, din cei şapte ani de acasă căci ,,grosolănia de pe stradă îşi va avea mereu punctul de pornire în grosolănia din familie”.