Comunicarea este cea mai importantă caracteristică a omenirii, cea mai mare realizare a sa şi reprezintă abilitatea oamenilor de a transforma vorbele în cuvinte, cu ajutorul cărora sunt capabili să-şi împărtășească dorinţele, ideile şi sentimentele.      Simplificând, comunicarea este procesul prin care un emiţător şi un receptor schimbă mesaje între ei, mesaje care conţin idei şi sentimente.

În calea comunicării pot apărea uneori adevărate blocaje, care fac ca între informaţia transmisă şi mesajul perceput să existe diferenţe vizibile. O comunicare ineficientă cauzează singurătate, conflicte, probleme atât în familie, cât şi în viaţa de zi cu zi, insatisfacţii profesionale, stres psihologic…

Pentru a avea o comunicare mai eficientă trebuie:

-să utilizăm mesaje adresate la persoana I;

să fim spontani în exprimarea opiniilor personale, să nu ne impunem punctul de vedere;

să ascultăm cu atenţie, căci ascultatul activ este o modalitate de a asculta şi a răspunde care duce la îmbunătăţirea înţelegerii reciproce şi la depăşirea obstacolelor în comunicare. Comunicarea empatică include mesaje de înţelegere, compasiune şi afecţiune faţă de interlocutor;

-să utilizăm mesaje care să ajute interlocutorul în găsirea de alternative, posibilităţi noi de rezolvare a unei situaţii;

să nu fim moralizatori, deoarece aceasta cauzează sentimente de nelinişte, stimulează resentimentele şi blochează exprimarea sinceră a celeilalte persoane;

să nu dăm dovadă de superioritate, pentru că aceasta determină formarea unei relaţii de comunicare defectuoase. Egalitatea înseamnă acceptarea necondiţionată şi respectarea fiecărei persoane, indiferent de nivelul său de cultură sau pregătire profesională;

să ţinem cont de factorii sentimentali, să încercăm să convingem prin argumentare logică fară a duce la frustrare, pentru a evita blocarea comunicării;

să folosim tactica devierii când dorim să schimbăm cursul conversaţiei de la preocupările celeilalte persoane la propriile preocupări;

să citim limbajul corpului concentrându-ne atenţia pe factorii cheie: expresia feţei, tonul, ţinuta corpului sau gesturile.

Un traducător/interpret trebuie să stăpânească arta conversaţiei. Acesta este apreciat şi respectat dacă ştie să realizeze, prin conversaţie, un climat plăcut în cadrul colectivului în care lucrează.