În termeni generali, traducerea reprezintă un proces direct de potrivire a corespondenţelor lingvistice între două limbi diferite. Însă a traduce corect şi satisfăcător presupune stăpânirea mai multor tehnici de traducere.

Astfel, pentru a clarifica procesul de traducere, se pot menţiona câteva din aceste tehnici de traducere. Există traducerea directă, care foloseşte împrumuturile lingvistice, calcul lingvistic sau traducerea literală. Fiecare din aceste procese lingvistice se poate folosi cu succes pentru a evita confuziile, neclarităţile sau situaţiile amuzante. Împrumuturile lingvistice sunt cuvinte preluate din alte limbi şi folosite cu aceeaşi formă şi acelaşi sens din cauza lipsei unei corespondenţe potrivite (taxi, pizza, hamburger, funky etc.). Calcul lingvistic reprezintă o expresie dintr-o limbă tradusă cuvânt cu cuvânt în altă limbă, de exemplu buricul pământului şi italienescul l’ombelico del mondo sau aseguramiento de calidad din spaniolă luat din englezescul quality assurance şi altele. Traducerea literală, sau propriu-zisă, este utilă doar dacă toate condiţiile gramaticale sunt îndeplinite: topica, semantica sau sintaxa.

Atunci când structurile lingvistice sau conceptele din limba-sursă nu se pot traduce fără a li se modifica sensul sau rolul gramatical se folosesc tehnici de traducere indirectă. Acestea sunt: transpunerea, reformularea, adaptarea, compensarea sau modificarea.

Fiecare dintre aceste tehnici reprezintă procese cotidiene pentru un traducător. Transpunerea este de fapt inversarea topicii părţilor de vorbire (din engl. blue ball în fr. boule bleue). Modificarea sau înlocuirea este, practic, substituirea unei expresii, grup de cuvinte sau propoziţie dintr-o limbă cu o alta corespondentă doar ca sens, nu ca formă sau rol gramatical. Reformularea este exprimarea unui lucru într-o manieră diferită. La fel şi adaptarea, care este tributară culturii şi tradiţiilor diferitelor popoare: pincho din spaniolă ar fi kebab în engleză. Compensarea se referă la traducerea nuanţelor din diferitele limbi, adică traducătorul presupune diferitele forme şi nuanţe ale cuvintelor: în spaniolă từ şi usted, adică tu şi dumneata sau tu şi vous (fr.), du şi Sie (germană) care în engleză este doar you.

Astfel, munca traducătorului presupune stăpânirea acestor tehnici şi folosirea celei mai potrivite în diferitele situaţii de traducere.