Majoritatea oamenilor pun semn de egalitate între cele două, dar realitatea este că traducătorul este o persoană specializată şi autorizată în traducerea textelor scrise, pe când translatorul este un interpret care traduce în timp real conversaţia din întâlnirile oficiale.

Dacă unul traduce oral şi în timp real, celălalt traduce în scris într-un termen limită. Astfel, se oferă servicii diferite în situaţii diferite. Traducătorul ne este util atunci când dorim să traducem dintr-o limbă în alta beletristică, acte oficiale sau personale sau texte din diferite domenii. Apelăm la un translator tot pentru traducere dintr-o limbă în alta, dar pentru una ad-hoc, în situaţia în care trebuie să comunicăm cu o persoană a cărei limbă nu o cunoaştem.

Observăm, astfel, o asemănare între cele două profesii, atât traducătorul, cât şi translatorul, trebuie să fie capabil/calificat să interpreteze aspecte ale cadrului profesional, geografic, social, politic în care îşi desfăşoară actul de traducere. Un translator profesionist ştie să combine informaţiile verbale primite cu cele nonverbale (gestică, mimică) şi paraverbale (inflexiunile vocii). Din mix-ul celor trei va rezulta comunicarea eficientă. De asemenea, un traducător profesionist adaptează textul tradus la cel original, păstrând efectele stilistice şi artistice întâlnite.

Cunoscând diferenţele şi asemănările dintre cele două servicii, putem alege conştient, în funcţie de nevoi, ori un translator, ori un traducător. Cel mai important aspect este să selectăm personal calificat şi autorizat.