V-aţi întrebat vreodată ce anume ne determină să alegem anumite domenii socio-profesionale? De ce oare suntem mai atraşi de unele profesii şi nu ne putem imagina lucrând în altele?

Răspunsul se află în cartea lui Howard Gardner, Teoria inteligenţelor multiple. Acesta a explicat înclinaţia şi priceperea oamenilor în anumite domenii sau acţiuni prin existenţa mai multor tipuri de inteligenţe: lingvistică, logico-matematică, spaţială, kinestezică, muzicală, intrapersonală, interpersonală, naturalistă, existenţială. Fiecare individ în parte are o inteligenţă dominantă.

Inteligenţa lingvistică sau verbală, localizată în lobul temporal stâng, trebuie să fie dominantă în cazul unui traducător. Aceasta se identifică prin uşurinţa cu care un copil asociază cuvinte, înţelege sensul unor termeni, chiar dacă nu cunoaşte limba din care aceştia fac parte. Această inteligenţă lingvistică va putea fi observată încă din anii de şcoală deoarece copilul se va descurca foarte bine la limbile moderne studiate.

Cert este faptul că sistemul de învăţământ românesc reuşeşte să dezvolte cu precădere, din cauza programelor, doar două inteligenţe: verbală şi logico-matematică. Cu toate acestea, şi celelalte înclinaţii reuşesc să iasă la iveală înainte ca individul să se integreze vieţii socio-profesionale; altfel nu am mai avea ghizi (dominantă fiind inteligenţa spaţială), muzicieni (inteligenţa muzicală), biologi (inteligenţa naturalistă) etc.

Pentru categoria socio-profesională a traducătorului domină inteligenţa lingvistică, dar ea trebuie combinată cu cea interpersonală, deoarece o bună relaţionare umană este condiţia sine qua non (fără de care nu se poate) de atragere de noi clienţi sau colaboratori. Oricum, cele două tipuri de inteligenţă se asimilează unul pe celălalt într-un mod armonios, căci fără rost ar fi să stăpâneşti arta de a vorbi corect şi fluent fără a avea cu cine să comunici…