Într-o ţară în care populaţia este nemulţumită de nivelul dezvoltării economice apare fenomenul migrării spre alte ţări. Românii decid destul de des să plece, împreună cu întreaga familie, în Italia, Spania, Franţa sau Anglia. Nu întotdeauna aceste mutări sunt încununate de succes şi ei se văd nevoiţi să revină în ţară. În această situaţie copiii, şcolarizaţi iniţial în România, apoi în altă ţară europeană, trebuie reintegraţi în învăţământul românesc de stat.

Procedura reînscrierii este destul de complicată, ea pornind de la traducerea actelor de studii. Această acţiune se face prin echivalarea calificativelor din alte sisteme europene de învăţământ cu notele din sistemul românesc gimnazial sau liceal. De asemenea, cel care se află în faţa unor acte de studii din alte ţări trebuie să se informeze în privinţa termenilor pentru a putea alege corespondentul potrivit al evaluării la care elevul a fost supus (evaluare naţională, test de cunoştinţe, test de aptitudini, examen de capacitate etc.).

Astfel, elevii reîntorşi în ţară sunt reînscrişi în sistemul de învăţământ în momentul în care părinţii depun o cerere, urmată apoi de actele de studii traduse. Cu toate acestea, elevii sunt înscrişi doar ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare a anilor de studiu. De multe ori, acest proces este îngreunat în cazul în cazul în care elevul a fost şcolarizat anterior doar în altă ţară şi el nu cunoaşte bine limba română.

De asemenea, îngreunarea poate fi produsă şi de sosirea târzie a foii matricole din ţara în care elevul a fost înscris. Abia apoi părintele se poate adresa unei firme de traduceri autorizate pentru a traduce actele de studii.

Cu toate că acest proces durează, părinţii trebuie să fie informaţi, poate şi de firma de traduceri la care apelează, că îşi pot duce copilul la şcoală în acest timp, chiar dacă el este considerat audient.