Când spunem limba română ne gândim involuntar la cei care locuiesc în spațiul carpato-danubiano-pontic, spațiu delimitat clar de granițele tarii din secolul XXI. Dar această imagine nu este una corectă.

Limba română conține patru dialecte: daco-român, aromân, megleno-român și istro-român. Dintre acestea patru doar dialectul daco-român se vorbește în nordul Dunării, adică pe teritoriul țării noastre. Cu toate acestea, celelalte trei dialecte sunt părți cândva integrante ale limbii române, chiar dacă se vorbesc în sudul Dunării: dialectul aromân se vorbește în comunități din Macedonia, Grecia, sudul Albaniei și Bulgaria; cel megleno-român în nordul Greciei și sudul Bulgariei; cel istro-român în Peninsula Istria de la Marea Adriatică. Chiar dacă zonele în care dialectele respective se vorbesc sunt limitate, aria de răspândire este categoric mare.

Dialectul aromân este cel mai arhaic și destul de asemănător cu cel daco-român încât să poată fi înțeles (de exemplu: mintea veadi, ocli nu ved = mintea vede, ochii nu văd sau katra creapi, s-omlu nu creapi = piatra crapă și omul nu crapă).

Dialectul megleno-român a suportat de-a lungul vremii puternica influență a limbii bulgare, iar vorbitorii s-au denumit vlaşi. Cu toate acestea asemănarea limbii vlaşilor cu limba română române evidentă: Capu faţi, capu trazi = Capul face, capul trage sau Pera sup per cadi = Para sub păr cade.

Dialectul istro-român este cel mai sărac ca număr de vorbitori aflându-se la momentul actual pe punctul de a se stinge odată cu ultimii săi vorbitori. Și acesta prezintă asemănări evidente cu cel daco-român: Nu-ţ pure nâsa iuve nu-ţ cuhe ola = Nu-ţi băba nasul unde nu-ţi fierbe oala.

Călătorind prin Europa și auzind la un moment dat o limbă română stricată trebuie să conștientizăm că avem ceva în comun cu acei oameni care locuiesc la o distanță considerabilă de noi.