Pentru majoritatea oamenilor care fac angajări, condiția principală de angajare într-o ţară străină este ca angajatul să fie vorbitor nativ. Ideea generală este că vorbitorul nativ are abilități superioare de comunicare în scris și oral față de un individ care a studiat mai târziu în viață acea limbă. Se consideră că subtilitățile și diferitele nuanțe ale limbii pot fi sesizate doar de un vorbitor nativ al unei limbi, pe când persoana care a studiat limba nu reușește aceste lucruri la același nivel, cel puțin.

Acest lucru nu este totdeauna adevărat, pentru că, dacă vorbim despre filologi, aceștia pot egala sau depăși abilitățile de comunicare ale vorbitorilor nativ. Filologii studiază în profunzime limba sub diferite aspecte: vocabular, gramatică, cultură și civilizație sau fonetică. La aceste nivele de studiu se adaugă, de cele mai multe ori, literatura. De aceea filologii vor lucra cu precădere în medii superioare, academice. Abilitățile filologilor se pot dovedi esențiale în traducerea textelor istorice sau celor politice, unde își pot folosi cunoștințele vaste și variate.

În multe alte instanțe filologii se pot dovedi esențiali. În tratatele politice semnate acum mult timp există aspecte pe care doar un filolog poate să le deslușească și să le interpreteze. Dacă se greșește în aceste situații, confuziile se vor dovedi dezastruoase. Literatura este cea mai frecventată zonă de activitate pentru filologi. Față de un vorbitor nativ, filologul sesizează și interpretează nu numai sensurile se bază ale cuvintelor, ci și sensurile figurate, expresive.

Totuși abilitățile de comunicare ale vorbitorilor nativi sunt superioare celor dezvoltate de filologi în domenii ca sănătate, consiliere, avocatură, agricultură sau în depozite și fabrici. Aceste domenii nu cer cunoștințe vaste despre istorie sau literatură.

Este clar că diferențele dintre filologi și vorbitori nativi îi separă pe aceștia în activitatea lor, dar ideal ar fi ca ambele talente să funcționeze împreună.